Energimærke

Energimærke - Hvad betyder det?

Energimærkningen synliggør bygningers energiforbrug og er en form for varedeklaration. Energimærkningsrapporten giver desuden overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre.

Boliger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service er omfattet af reglerne om energimærkning. Det er et krav, at en bygning har et energimærke, når den sælges eller udlejes.

Skal jeg have det?

Det er lovpligtigt at energimærke alle enfamiliehuse, rækkehuse og flerfamiliehuse under 500 m2 ved salg eller udlejning. Kravet om mærkning gælder også for stuehuse til landbrugsbygninger, offentlige bygninger samt bygninger til handel og service.

Energimærke Rapport

Bestil et Energimærke hos Energi & Huseftersyn til kun 3395,00

Du kan opnå store besparelser ved at få lavet alle 3 lovpligtige rapporter på én gang. Kontakt os for mere information

Kontakt os nu og mere information

Se energiforbrug ud fra energimærkningen

Når energimærkningskonsulenten skal energimærke dit hus, starter han med at vurdere husets isolering, vinduer, varmeinstallationer mv. Ud fra dette beregner han husets energiforbrug.

energimærke ordning 2019 - Energi & Huseftersyn

Siden ordningen blev etableret i 1998 er nye bygningsklaser og lavenergihuse opstået. Derfor har energimærkningsskalaen fået tre nye A’er: A2010, A2015 og A2020. Mærkerne refererer til energikravene i bygningsreglementet.

Det vil sige, at et hus, der er mærket med A2015, lever op til de krav, der var gældende i Bygningsreglement 2015 og de krav der gælder i Bygningsreglement 2018.

Bygningsreglement 2018 er trådt i kraft 1. juli 2018, og kravet til energiforbruget i bygningen er på niveau med det tidligere Bygningsreglement 2015, hvorfor A2015 dækker over begge disse bygningsreglementer.

A2020 dækker på samme måde over den tidligere frivillige Bygningsklasse 2020 der også siden 1. juli 2018 er ændret til frivillig Lavenergiklasse.

Der er således ikke indført yderligere A’er. De nye A’er ses primært i forbindelse med nybyggeri.

Prisen for et Energimærke

Energistyrelsen har i 2018 sat en maks. pris på 6.023 kr. til 7.227 kr. alt efter størrelsen af huset. Denne pris indeksreguleres hvert år til 1. januar. Men de kan fås fra omkring 3.500 kr. For huse over 300 kvadratmeter vil prisen dog være højere.

Energistyrelsen vurderer, at prisen for en energirammeberegning kan variere betydeligt som følge af kompleksitet, antal møder, ændrede beslutninger osv.

Maksimum honoraret skal nedsættes yderligere, hvis huset er fra før 1980 (359 kr.), hvis der er et tidligere energimærke udført efter 1. sep. 2006 (1.196 kr.) og hvis du kan levere målfaste tegninger med præcise beskrivelser på rør og isolering i skjulte konstruktioner (240 kr).

Hvor længe holder Energimærkningen?

Et energimærke har gyldighed i 10 år fra udstedelsesdagen, uanset hvad der står på ældre energimærkningsrapporter. Tidligere var energimærket gyldigt i 5, 7 eller 10 år fra den dag, det var registreret.

Så selvom et hus med energimærkning fra 2009 vil have stående på rapporten at det er gyldigt i 5 eller 7 år, så blev dette 1. september 2017 ændret med tilbagevirkende kraft.

En energimærkning må almindeligvis genbruges, når boligen skal sælges igen. Dette skal blot ske inden for gyldighedsperioden på 10 år.

Vær opmærksom på, at energimærkningen mister sin gyldighed, hvis du bygger om eller udfører andre ændringer i et omfang, der påvirker boligens energiforbrug.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen